Jocker_R_万年老二

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈鸽

我是不知道TV组在想什么!!!但是我已经被这发直球逼疯了!!!Ruaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
(占tag致歉(最后的理智在写完这两个括号后彻底耗尽

评论(2)

热度(180)